Животни

Во Камчатка беше изгубена Хаска па ја надоа со дрон на најнеочекуваното место

Откако се изгуби хаската, почна потрага со дром по што се воспостави дека Хаската се спријатетлила со група на мечки! Погледнете.