Животни

Зошто биволите се подготвени да работат со луѓе?


Ова прашање го осветлува инстинктот на животните, човечката интелигенција и интерактивната врска помеѓу двете.


Прво, од гледна точка на животинските инстинкти, биволите се вредни и послушни суштества со природен инстинкт да работат напорно за опстанок.

Во нормалниот свет, биволите треба постојано да бараат храна и да се движат за да го одржат животот развивајќи навика за трудољубивост.


Со појавата на луѓето, тие постепено сфаќаат дека луѓето се високо интелигентни и креативни суштества способни да им помогнат да преживеат и да се размножуваат. Затоа, во долгиот тек на историјата се развива навика за соработка со луѓе и се спремни работат со нив.