Технологија

Фудбалски натпревар каков што не сте виделе до сега

Гледајте мини човечки роботи како ги покажуваат своите фудбалски вештини. Овие роботи се понапредни од минатите бидејќи овие користат вештачка интелигенција да ги подобра своите фудбалски вештини!

Двоножните роботи обучени се со нова вештина на учење наречена “засилено учење”, кое го поттикнува вештачката интелигенција. Тие се способни да одат, да се вртат за да удираат топка и да станат откако ќе паднат побрзо од роботите кои работат на часови по скрипти.

Гај Левер во Google DeepMind и неговите колеги поставија роботи од типот “Robotis OP3” на батерии, високи околу 50 сантиметри и 20 зглобови, со преку 240 часа длабоко засилено учење.

Оваа техника комбинира два клучни принципи на обуката за вештачка интелигенција: учењето за засилување гледа роботите да стекнуваат вештини преку обиди и грешки, со цел да бидат наградени за правилно избирање почесто отколку погрешно, додека длабокото учење користи слоеви на невронски мрежи – обиди да го имитираат човекот мозок – да се анализираат шемите во рамките на податоците што е прикажана вештачката интелигенција.

Истражувачите ги споредија нивните ботови со роботи кои работат од однапред напишани вештини. Оние кои тренирале со засилено учење можеле да одат 181 отсто побрзо, да вртат 302 отсто побрзо, да шутнат топка 34 отсто посилно и да станат 63 отсто побрзо откако паднале во игра еден наспроти еден од другите. „Овие однесувања се многу тешки за рачно дизајнирање и пишување“, вели Левер.